Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Βόρειο Αιγαίο» 2014 – 2020

Τίτλος Πράξης * TitleΕκσυγχρονισμός Ζυθοποιίας Μπύρα Χίου ΙΚΕ
Φορέας Λειτουργίας/Δικαιούχος Project Operator/ ΒeneficiaryΜΠΥΡΑ ΧΙΟΥ ΙΚΕ 
Περιοχή Χωροθέτησης (π.χ.Δήμος)  * RegionΘέση Μάλο Βαβύλοι Χίου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Προϋπολογισμός (Σύμβασης) / Budget  *192.428,54 €
Ταμείο * FundΕυρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) European Regional Development Fund (ERDF)
Περιγραφή * Project descriptionΕκσυγχρονισμός Ζυθοποιίας Μπύρα Χίου ΙΚΕ Development of Chios Beer PC Brewery